Medycyna konwencjonalna i jej przewaga nad medycyną alternatywną

Medycyna konwencjonalna jest najbardziej rozpowszechniona na świecie formą terapii. Wykorzystuje metody, które znane są większości osób i w znamiennym stopniu używane.

Można powiedzieć, że większość współczesnego świata bazuje na medycynie konwencjonalnej, co wcale nie dziwi, gdyż rozwija się ona w obserwowalnym stopniu, dając możliwość terapii chorób, które przy wykorzystaniu innych metod nie byłyby możliwe do wyleczenia.

Dla wielu osób medycyna klasyczna pozostaje jedyną z możliwych form terapii, gdyż opiera się na popartych faktami naukowymi dowodach, które z kolei w medycynie alternatywnej są często pomijane. Z tego powodu medycyna klasyczna cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Leczenie nowotworów dzięki medycynie konwencjonalnej a nie alternatywnej

Medycyna klasyczna znajduje wykorzystanie w leczeniu nowotworów. Operacje usunięcia guza, chemioterapia czy radioterapia są w stanie wydłużyć życie pacjentów o wiele lat, a nawet doprowadzić do pełnego wyleczenia. Szeroki wachlarz wykorzystywanych metod, umożliwia specjalistom dobór sprecyzowanej dla danego nowotworu terapii. Ponadto pacjenci otrzymują możliwość wzięcia udziału w próbach klinicznych, podczas których badane są innowacyjne leki.

Medycyna konwencjonalna leczy zaburzenia psychiczne

Medycyna konwencjonalna oferuje również wiele skutecznych metod terapii w przypadku zaburzeń psychicznych. Efekty osiągane przez farmakoterapię są znaczące, a pojawienie się takich leków jak np. beznodiazepiny umożliwiło wielu osobom poradzenie sobie ze stanami lękowymi. Istotne pozostają również inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, które są w przypadku zaburzeń depresyjnych najpowszechniej używanymi lekami już od kilkudziesięciu lat.