Terapia psychodynamiczna: czym jest, czemu służy, jakie są techniki i korzyści?

Psychologia, podobnie jak inne zawody, ma określone metody psychoterapeutyczne. Nie oznacza to, że jeden jest lepszy od drugiego, ale że nacisk kładzie się na podejście do problemów z różnych perspektyw. Interesujące jest poznanie podstaw różnych podejść psychoterapeutycznych, które istnieją obecnie i ich sposobów interwencji w obliczu przeszkód pojawiających się w życiu. W przypadku terapii psychodynamicznej skupia się ona na jednoczesnym leczeniu różnych źródeł konfliktu.

Czym jest terapia psychodynamiczna?

 Terapia psychodynamiczna jest rodzajem podejścia, które przyjmuje teoretyczne postulaty z psychoanalizy jako metody terapeutycznej, takie jak szczegółowy przegląd historii osoby. Można jednak wyraźnie rozróżnić te dwa rodzaje terapii. Czym zajmuje się terapia psychodynamiczna? Konkretnie, to podejście kliniczne jest nurtem terapeutycznym opartym na rozwiązywaniu konfliktów z naciskiem na rozwiązywanie różnych obszarów problemowych w tym samym czasie. Ten aspekt nadaje jej charakter dynamiczny, ponieważ stara się również skrócić czas trwania leczenia.

Do czego służy terapia psychodynamiczna?

Ogólnie rzecz ujmując, cele terapii psychodynamicznej są dostosowane do potrzeb konkretnego pacjenta. Można jednak ustalić pewne podstawowe zasady tej gałęzi psychologii.

Sprzyja zdrowiu psychicznemu osoby

Dzieje się tak dzięki rozpoznaniu nieświadomych aspektów, które pozwalają nadać inne znaczenie traumatycznym doświadczeniom.

Zapewnia rozwiązanie aktualnych problemów

Terapia psychodynamiczna nie rozwodzi się nad przeszłością. Wręcz przeciwnie, stara się ustalić odpowiednie rozwiązanie w krótkim czasie.

Techniki terapii psychodynamicznej

Wolne skojarzenia

Technika ta jest zaczerpnięta z klasycznej psychoanalizy. Zasadniczo polega ona na tym, że pacjent mówi o każdym temacie, który pojawia się w jego myślach, nawet jeśli może on wydawać się dla niego nieistotny lub bez znaczenia.

Analiza snów

Nieświadome formacje są głównym sposobem dostępu do treści traumatycznych. W tym sensie jednym ze sposobów uzyskania ważnych danych jest analiza snów pacjenta. Dzięki ich zrozumieniu możliwe jest uzyskanie dostępu do głębszych aspektów osobowości.

Interpretacja transpolacji

Można ją rozumieć jako więź, która powstaje między pacjentem a terapeutą. Ten rodzaj relacji wprowadza do gry emocje, myśli i zachowania z życia pacjenta. Dzięki analizie i interpretacji przeniesienia możliwe jest uzyskanie informacji o tym, jak dana osoba odnosi się w innych obszarach.

Identyfikacja mechanizmów obronnych

Ludzie często przyjmują sposoby obrony przed sytuacjami, które uważają za nieprzyjemne. Może to jednak prowadzić do wielu problemów z otoczeniem. Poprzez rozpoznanie mechanizmów obronnych pacjent uczy się świadomości niekorzystnego wpływu swoich mechanizmów obronnych.

Korzyści wynikające z terapii psychodynamicznej

Chociaż jest to nadal dziedzina, która nadal jest badana, wykazano, że terapia psychodynamiczna pomaga w rozwiązywaniu fobii, zaburzeń lękowych i kompulsji. Ponadto rozwój i wzmocnienie korzystnych aspektów osobowości pozwala ludziom na przyjemniejsze relacje ze środowiskiem społecznym, zawodowym, akademickim i afektywnym. Z drugiej strony, eksploracja nieświadomych procesów doprowadziła do większego stopnia autorefleksji i wolności, ponieważ ludzie mogą swobodnie mówić o tym, co czują.

Więcej podobnych tematów można znaleźć także na stronie https://migdalki.pl/.