Fakty o rozwoju medycyny konwencjonalnej

Medycyna konwencjonalna opiera się na sprawdzonych metodach popartych badaniami naukowymi a wszystkie osoby pracujące w opiece zdrowotnej muszą mieć odpowiednie przygotowanie, tj. wykształcenie, wiedzę czy umiejętności.

Metody diagnostyczne czy różne terapie przed stosowaniem ich na pacjencie muszą być przetestowane.

Kilka słów o historii medycyny

Chociaż choroby towarzyszyły światu od zawsze to przełomowym okresem w okresie nauki, jak również medycyny był przełom XIX i XX wieku. To właśnie w XIX wieku zaczęto baczniej przyglądać się higienie, odkryto szczepionki oraz prowadzono różne badania, których efekty widoczne są również obecnie. Przykładami mogą być odkrycie radu przez Marię Skłodowską- Curie w 1898 roku, czy wynalezienie aparatu rentgenowskiego przez  Wilhelma Conrada Reontgena w 1895 roku. Takie metody diagnostyki jak również leczenia znane są i wykorzystywane do dziś m.in. w zakresie diagnostyki i terapii chorób nowotworowych.

Badania kliniczne w medycynie konwencjonalnej

Według definicji badania kliniczne to badania prowadzone w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych lub farmakologicznych skutków działania danego leku albo terapii. Badania kliniczne przeprowadza się również, aby zidentyfikować działania niepożądane, ocenić wchłanianie, metabolizm i wydalanie substancji leczniczych. Na podstawie takich badań produkt lub metoda dopuszczane są do stosowania wśród odpowiedniej grupy pacjentów. Takie badania też ze względu na swoją specyfikę wymagają zatwierdzenia przez komisję bioetyczną (np. jeśli badanie robione są na studiach doktoranckich taka komisja jest na Uniwersytecie).

Medycyna konwencjonalna – czym należy pamiętać?

Medycyna konwencjonalna, inaczej klasyczna nie opiera się o mody, opiera się na faktach, sposoby diagnostyki i leczenia ustalane są na postawie diagnostyki, a kwalifikacje do leczenia podejmują lekarze na podstawie wyników badań i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

One thought on “Fakty o rozwoju medycyny konwencjonalnej

Dodaj komentarz