Irydologia – zdrowie ukryte w oczach

Irydologia jest nauką zajmującą się oceną stanu zdrowia organizmu (także zwierzęcia) na podstawie wyglądu tęczówki oka. Ciekawostką jest, że już w starożytności oceniano stan kupowanego bydła za pomocą oględzin oka zwierzęcia. Natomiast Hipokrates twierdził, że :”Jakie oczy, takie ciało”.

Istotą tej metody jest twierdzenie, że narządy ciała są reprezentowane w tęczówce oka, a obserwując ją można zauważyć pracę całego organizmu. Lekarz z tej dziedziny sprawdza wygląd tęczówki przy pomocy lampy szczelinowej, czasami wykonuje się barwną fotografię.

Czytanie z oczu czyli tzw. Irydologia

Według irydologii, każda część tęczówki odpowiada za organ wewnętrzny w ciele. Lekarz dokonując analizy stref tęczówki rozpoczyna od obserwacji jej rodzaju, zabarwienia, gęstości, poruszania się źrenicy. Taki wstępny ogląd pozwala na ogólne spojrzenie na stan pacjenta.

Każda plamka lub zmiana w kolorze oka jest dla lekarza tej dziedziny podejrzana.

Na przykład:

  • rozbielony kolor oczu może wskazywać na początki tężyczki;
  • dwukolorowe oko może świadczyć o stanie przedcukrzycowym;
  • różne kształty na tęczówce mogą świadczyć o przyjmowaniu jakichś leków i toksynach w ciele.

Poza badaniem tęczówki, lekarze przyglądają się również źrenicy, ponieważ jej kształt wiele mówi o stanie zdrowia. Dla przykładu: źrenica owalna i lekko uniesiona może wskazywać na zaburzenia krążenia w górnej części ciała, a gdy znajduje się zbyt nisko to zaburzenia mogą dotyczyć dolnej części organizmu.

Z uwagi na mocno skomplikowany charakter badań irydologicznych, dla ułatwienia wykorzystuje się mapki oczu. Całościowe badanie zarówno tęczówki, plam, źrenicy, koloru i innych aspektów oka umożliwia lekarzowi określenie stanu zdrowia pacjenta. Jednakże, trzeba mieć na uwadze, że ta metoda nie musi wykryć każdego stanu chorobowego, ale na pewno umożliwi postawienie szybkiej i nieinwazyjnej diagnozy całego stanu zdrowia.