Skuteczne metody postępowania w leczeniu depresji

Depresja, a właściwie choroba afektywna jednobiegunowa, należy to poważnych zaburzeń nastroju. Objawia się długotrwałym przygnębieniem, poczuciem lęku, płaczliwością, utratą zainteresowań, problemami z pamięcią i koncentracją, apatią.

Leczenie depresji – poznaj najbardziej skuteczne metody

Ze strony ciała pojawia się szereg dolegliwości somatycznych, do których zalicza się: rozmaite bóle, przede wszystkim głowy, brzucha i mięśni, utratę apetytu (w rzadkich przypadkach jego wzmożenie), bezsenność lub nadmierną senność, a także obniżenie libido. Zgodnie z ogólnymi zasadami o depresji można mówić, jeżeli wyżej wspomniane objawy utrzymują się dwa tygodnie lub dłużej, jednak nie bez znaczenia jest też ich nasilenie. Ostateczną diagnozę stawia jedynie lekarz psychiatra.

Choroba afektywna jednobiegunowa jest nazywana chorobą cywilizacyjną XXI wieku, ponieważ coraz więcej dzieci i dorosłych na nią zapada. Za bezpośrednie przyczyny uznaje się zaburzenia neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym (depresja endogenna) oraz traumatyczne przeżycia (depresja egzogenna).

Jak skutecznie leczyć depresję?

Leczenie choroby afektywnej jednobiegunowej najczęściej skupia się na połączeniu farmakoterapii i psychoterapii. Lekami pierwszego rzutu są inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Pomagają one zwiększyć stężenie serotoniny w mózgu, co korzystnie wpływa na poprawę nastroju i regulację wielu innych procesów w organizmie, które w trakcie trwania choroby są zaburzone. Równie ważną rolę w leczeniu odgrywają leki z grupy SNRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, gdyż depresja jest spowodowana przede wszystkim brakiem równowagi między tymi dwoma neuroprzekaźnikami.

W przypadku łagodnej postaci choroby często wystarcza sama psychoterapia, a połączenie tej formy leczenia z lekami zwykle okazuje się konieczne u chorego z umiarkowaną bądź ciężką depresją.